De familie Slomp en haar geschiedenis

DE OORSPRONG VAN DE FAMILIE SLOMP

Het begin

 

 

De oudste Slomp staat onder de C van Claas Slomp geboren waarschijnlijk niet eerder dan 1537, het kan ook 1587 zijn. Hij droeg niet de achternaam Slomp
Claas woonde in Ruinerwold.

Hoe vind je jezelf of familie leden
Het gemakkelijkste is te zoeken op namen van de echtgenotes.

Het woord Slomp kom ik uitsluitend tegen in de zin van veel. Die koe geeft een slomp melk. Overigens ben ik het gebruik in die betekenis uitsluitend tegengekomen meer zuid-westwaarts, Zwolle en nog meer westwaarts.
Om te begrijpen waar en hoe onze voorouders leefden neem ik jullie mee in de geschiedenis van met name Drenthe. Ik geef een samenvatting, over ieder onderwerp is nog veel meer te schrijven.

Er bestaan meerdere families Slomp

Tot nu toe heb ik vier families Slomp gevonden .

Naast twee Nederlandse families Slomp is er een Duitse en een Italiaanse familie Slomp. De Italiaanse tak staat onder www.slomp.it. De Duitse familie Slomp vind zijn oorsprong net over de grens bij Coevorden (Uelsen). Ruinerwold/Uelsen is 60 kilometer. Omdat deze afstand zo klein is en er geregeld verkeer bestond tussen beide gebieden heb ik beide gebieden meegenomen in de geschiedbeschrijving. Mocht er een link bestaan tussen de Ruinerwoldse tak en de tak uit Uelsen dan kan dat gezocht worden in de geschiedenis van de beide gebieden.

De Duitse familie is ook worden opgenomen met veelal de naam Slomp Warring. Het kan zijn dat er een Nederlandse tak afstamt van de Duitse kant of omgekeerd. Dit is mij overigens nog niet bekend. Het is wel hierom dat er door mij is gezocht naar de voorgeschiedenis van Drenthe en het naastgelegen Duitse Niedersaksen

Een link tussen de vier families, Slomp Italie, Slomp Duitsland, Slomp Ruinerwold en Slomp Holland is nog niet gevonden.
Het grootste Nederlandse gedeelte van de familie Slomp begint in Ruinerwold en daaruit ontstaat één loot met zeer veel nageslacht die zich verder uitbreid in de buurt van Hoogeveen.
Een kleiner gedeelte van de Nederlandse familie Slomp begint in de buurt bij Hardinxveld en Hoogblokland.
Een link tussen de Ruinerwoldse en de Hollandse familie zou je kunnen zoeken in de scheepvaart. Een Jannigje Slomp is de eerste die in de buurt van Hardinxveld opduikt, ze is geboren vermoedelijk omstreeks 1770. Ze kreeg een kind kreeg zonder dat de vader bekend is, een lastig gegeven om verder terug te zoeken.

De Duitse kant gaat terug tot 1675, met een Jan Warring Slomp

De Nederlandse Jan Slomp is van 1688. Hij is niet de oudste Slomp, wel droeg hij en zijn broers als eersten de naam Slomp.
De eerste Nederlandse en Duitse Jan Slomp zouden neven kunnen zijn. Doch opa Jan ontbreekt.
Vroeger was Uelsen en Ruinerwold qua cultuur enz. hetzelfde gebied. De handelslijnen liepen in die dagen voornamelijk Oost/west.
Het kan zijn dat er helemaal geen verbinding is tussen één van de families en dat je het zoeken moet in de toenmalige betekenis van het woord slomp. In verschillende gebieden sprak men dezelfde taal. Het is heel goed mogelijk dat de betekenis van het woord Slomp de familie namen los van elkaar heeft doen ontstaan. Ook de Hollandse familie Slomp zou dus helemaal geen familie kunnen zijn van de Ruinerwoldse.

Er is een Duitse familie Slomp en een Nederlandse familie Slomp.
Mocht er een verband bestaan tussen de families Slomp in Duitsland en Nederland dan kun je het misschien zoeken in de geschiedenis. Daarnaast is er de vraag: Is de Duitse kant naar Nederland gereisd of is de Nederlandse kant naar Duitsland gereisd?
Bekend is dat er jonge Bentheimse arbeiders elk jaar opnieuw naar Drenthe kwamen om te werken.

Lezen we het stukje “het geloof van de Drent” over de 80-jarige oorlog dan kunnen we de volgende theorie gaan uitwerken.
De eerste Slomp is Claas, we weten niet wanneer hij is geboren en hij had geen achternaam. De eerste die de naam Slomp droeg was Jan Slomp geboren bij Uelsen in 1675. 13 jaar later ontstaat de naam Slomp 60 kilometer oostwaarts bij Ruinerwold. Uelsen was in 1588 reeds Calvinistisch. De graaf van Bentheim was in dat jaar protestant geworden en vele onderdanen gingen met hem mee. Is er vanuit Uelsen een Slomp vertrokken naar Ruinerwold die de naam daar introduceerde via vermenging in een huwelijk?

Gaan we verder terug in de geschiedenis dan komt het erin het kort op neer dat er Friezen waren ten noorden van Ruinerwold en dat het gebied Ruinerwold en Drenthe tot zeker aan Hannover Saksisch was met alle gebruiken van die cultuur. Ruinerwold is in ieder geval voor een deel in de twaalfde eeuw uitgegeven in erfpacht door waarschijnlijk het Klooster te Ruinen. De erfpachters moesten welhaast bekend zijn met de waterproblematiek van Ruinerwold. Het zou dus ook kunnen dat de familie Slomp afstamt van de met water bekende Friezen. Een link met de Friese familie Slump is zeer goed denkbaar. Zij komen in de 16de eeuw voor in het nabij gelegen Kolderveen en omstreken.
De Friezen waren een reislustig volkje. Bekend is dat al in 1315 er Friezen woonden in de moerassen van Zuid-Oost Drenthe. Wat deden ze daar? Landontginnen en boer worden. Door de toenemede bevolking moest men op zoek naar nieuwe landbouwgronden.

Evengoed kan het ook zijn dat onze voorouders al jaren hebben gewoond op de waarschijnlijk iets hoger gelegen gebieden of zelfs nog totaal ergens anders vandaan kwamen. Via Meppel kwamen er mensen van heinde en verre en gingen misschien wonen bij Ruinerwold, het blijft gissen.

Zeker is dat de kerk in Blijdenstein bij Ruinerwold de bakermat is voor de familie Slomp.