De familie Slomp en haar geschiedenis

GÖLENKAMP Link met de Nederlandse famiie Slomp

Die seizoenarbeiders waren veelal jonge boerenzonen uit de graafschappen Bentheim en Lingen, om in het veen te werken. Deze 'buben', later verbasterd tot 'poepen', kwamen veelal in maart en gingen in de herfst weer naar huis, meldt Kleine Staarmann. Zij kwamen meestal via Venebrugge ons land binnen.
 

De familie Slomp

Wij, mijn vrouw en ik, zijn op bezoek geweest bij mevrouw Slomp te Gölenkamp, najaar 2007.
Haar man, Albert, was overleden. Albert en de vrouw hadden geen kinderen gekregen. Ze had het huis verkocht aan jonge mensen en woonde bij de jonge mensen in. Het huis is groot genoeg voor twee gezinnen. De kinderen in het jonge gezin noemden mevrouw Slomp: oma. Deze situatie kom je overigens vaker tegen in Duitsland. De jonge kopers kopen het huis voor weinig geld, maar moeten daarvoor wel op de oude mensen passen.

Mevrouw Slomp en de jongelui was verrukt over het feit dat de familie Slomp werd "uitgezocht".

De taal was geen enkel probleem. Ons Zuid-west Drents sloot prima aan bij de taal van mevrouw Slomp en de jongelui. Punt is wel dat je je niet moest vergissen door Nederlands te gaan spreken. Tegenover vreemden is een Nederlander snel geneigd Nederlands te spreken. Gingen we in het Nederlands spreken dan verstonden zeer er echt geen woord van.

Mevrouw Slomp vertelde dat de familie Slomp altijd gewoond hadden op Gölenkamp, maar dat ze allemaal weggetrokken waren. Ook van haar familie Slomp zijn er veel vertrokken naar Canada.

Met name de taal is zo frappant dezelfde dat het moet zijn dat de gebieden Bentheim en zuid Drenthe over en weer zeer veel contact moeten hebben gehad.
 

Bentheim

Bentheim is prachtig graafschap gelegen tegen de Nederlandse grens, ten oosten/noord oosten van Enschede. Uelsen en Gölenkamp behoren tot het graafschap Bentheim.
Het kasteel Bentheim is zeer hoog gelegen en zeker een bezoek waard.

De graafschap was altijd zelfstandig en heeft vaak het hoofd laten hangen naar de Nederlanden.

Pas in 1806 heeft het zijn vrijheid opgegeven en heeft het zich aangesloten bij Duitsland.

Beroemd zijn de steengroeves. Vele Nederlandse gebouwen zijn gemetseld van stenen uit deze steengroeves.
 

Kamp

de naam Gölenkamp bestaat uit twee delen

Gölen wordt uitgesproken als keuln, de betekenis daarvan is mij onduidelijk.

Over kamp is meer te schrijven volgens:
http://www.encyclopediedrenthe.nl/kamp
betekent het Omwalde akker.
Akkers met het toponiem -
kamp liggen vaak aan de rand van de es. Deze ligging geeft aan dat het gaat om relatief jonge stukken bouwland. Het waren individuele ontginningen van woest land, meestal heide, het toponiem Heetcamp (heet=heide) te Gieten wijst daarheen. Echter, er bestonden ook kampen die uit weide waren gewonnen, waarschijnlijk vanwege de vruchtbaarheid die oud grasland bood.
De ontginner was verplicht, ook al in eigen belang, zijn nieuw gewonnen akker te 'becampen', er een wal omheen te leggen. Het werd dan een 'besloten kamp', zoals een willekeur van Annen uit 1457 vermeldt.
De grondschattingsregisters van midden 17e eeuw geven bij herhaling kampen aan. Vaak gaat het om vrij bescheiden akkers. Deze akkertjes bleven vaak een of meerdere jaren woest liggen.
In de Veenkoloniën is kamp de benaming voor een rechthoekig, veelal nagenoeg vierkant perceel, waarvan één paar evenwijdige zijden met een wijk, respectievelijk een zwetsloot samenvallen, terwijl de beide andere door dwarssloten worden gevormd.


 

Slomp Rabber

Een Slomp is waarschijnlijk opgegroeid bij de familie Rabber en heeft die naam aangenomen. De naam Rabber komt van het Friese Radboud. Rabbinge ligt bij Zuidwolde.

Is deze Rabber hiermede gelinkt aan Zuidwolde? Het kan hoeft niet.