De familie Slomp en haar geschiedenis

Het familiewapen van de familie  Slomp

Gerst linksonder rechtsboven
Hop rechtsonder linksboven
Zeis midden
Brouwersspaan midden
Keel rood
Sabel zwart

Zilveren schild met balk van keel waarover een schuin gekruiste zeis en brouwersspaan in natuurlijke kleur in de voet vergezeld van een hoorn van overvloed in keel op lint van zilver de naam van Slomp in sabel.
Met recht op wapenvoering door een ieder die kan aantonen een wettig nakomeling te zijn van Claas Slomp geboren tussen 1537 en 1587, hetgeen genealogisch is aangetoond.
keel = rood
Sabel = zwart
De hoorn van overvloed symboliseert de naam Slomp, die betekent: ‘heel veel’
De takken met hop, symboliseren de brouwers in de familie, hop wordt gebruikt bij het bier brouwen
De gerstearen doen dit eveneens symboliseren tevens de boeren in de familie: De gerst wordt verbouwd door de boeren en gebruikt door de brouwers bij de bierbereiding
Beide beroepen zijn met de familie SLOMP zeer verweven, vandaar dat de gerst en de hop, in navolging van de vroegere wapenkleden het wapen flankeren.

Dit wapen is speciaal voor de familie Slomp ontworpen en goedgekeurd dd. 12-08-1985 door l’Acedemie International d’Heraldique te Parijs.